Architectuur

Ten behoeve van de te ontwikkelen projecten voert BbO Planontwikkeling zelf, of in samenwerking met een selecte groep van architecten, haar werkzaamheden uit. Uit deze architecten wordt, desgewenst, in overleg met de opdrachtgever een geschikte architect geselecteerd.

 

Functionaliteit in de ontwerpen en een praktisch oog voor de wens van de opdrachtgever vormen daarbij het belangrijkste uitgangspunten.

Laatste nieuws