Management

Het in goede banen leiden van een ontwikkeling, vraagt om een gedegen project- en procesmanagement.

BbO planontwikkeling voert bijvoorkeur het project- en procesmanagement van A tot Z, vanaf het initiatief tot en met het in gebruik nemen van een project. Als opdrachtgever heeft u slechts te maken met één aanspreekpunt dat voor u het gehele proces begeleidt en bewaakt.

 

Naast het volledig management voert BbO Planontwikkeling desgewenst ook op onderdelen het management uit. Hierbij valt te denken aan:

- gebiedsontwikkeling tot en met het verkrijgen van een onherroepelijk bestemmingsplan;

- opstalontwikkeling tot aan de start bouw;

- de directievoering tijdens de uitvoering van een bouwproject;

- het voeren van bouwtoezicht en het bewaken van de bouwkwaliteit tijdens de uitvoering van een bouwproject;

- het verzorgen van de opleveringen van een bouwproject.

 

Van alle uit te voeren onderdelen worden uitvoerige rapportages opgesteld. Gezien het feit dat elk bouwproject uniek is zal er veelal sprake zijn van maatwerk. In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag met u de verschillende mogelijkheden.

Laatste nieuws