Ontwikkeling

In de loop van de jaren heeft BbO Planontwikkeling een grote schat aan deskundigheid opgebouwd op het gebied van de gebieds- en opstalontwikkeling. Naast deze deskundigheid, wordt dankbaar gebruik gemaakt van een kennisnetwerk van regionale bouwbedrijven, ingenieurs- en adviesbureaus. Alsook landelijk en Europees werkzame verhuur-, beheer- en hotellerieketens.

 

Deskundigheid verwoord in thema’s als creativiteit, flexibiliteit, slagvaardigheid, pragmatisch en kennis van marktontwikkelingen, vormen daarbij het fundament voor een succesvolle (her)ontwikkeling.

 

BbO Planontwikkeling richt zich op complexe ontwikkelvraagstukken. Zowel in de reguliere woningbouw (grondgebonden woningenbouw, appartementen en particulieropdrachtgeverschap) als ook in de recreatiesector (vakantieparken en hotels). Waarbij met name aandacht voor een "functioneel" gebruik en "beleving" door de eindgebruiker leidend zijn.

Laatste nieuws