BbO Planontwikkeling

BbO Planontwikkeling kent zijn oorsprong in de slaap- en studeerkamer van Klaas Odink, waar hij in zijn studietijd als tekenaar op de tekentafel de eerste, nog met de hand uitgewerkte, tekeningen maakte. Dit vormde vervolgens in 1997 de basis voor Bouwburo Odink, een bouwkundigteken- en adviesburo.

In 15 jaar tijd groeide Bouwburo Odink uit tot BbO Planontwikkeling, een dynamische en onafhankelijk ontwikkelaar, actief op het gebied van integrale gebieds- en opstalontwikkeling, bouwmanagement en architectuur. Met zowel (bewust) de particulier als ook grote bedrijven als opdrachtgever.

BbO Planontwikkeling initieert, ontwikkelt en realiseert, al of niet complexe, vastgoedprojecten van A tot Z. Zowel risicodragend als in opdracht van derden, waarbij BbO Planontwikkeling als gedelegeerd ontwikkelaar optreedt voor vastgoedbeleggers en beheerders, ontwikkelaars, bouwbedrijven, gemeenten, recreatieparken etc.

Gericht op een integraal ontwikkelings- management- en bouwproces zodat (stichtings)kosten, tijd en kwaliteit optimaal op elkaar afgestemd worden.

BbO Planontwikkeling
Anerweg Zuid 73
7775 AR Lutten

T 0523 68 54 64

info@bbo-planontwikkeling.nl